Heimgang Bezirksältester i.R. Hermann Allmendinger